www.malujsi.cz

Něco o mně

Jsem astroložka. Jmenuji se Hana Babicová, narodila jsem se v roce 1966 v Zábřehu na Moravě, kde jsem prožila 18 let života. Po maturitě na gymnáziu jsem začala studovat Vysoké učení technické v Brně, studium jsem však kvůli nemoci ukončila. V roce 1988 jsem se vdala a odstěhovala za manželem do Tachova a od roku 1991 bydlím ve Stříbře. Mám dvě dcery, dvojčata, a v současné době jsem rozvedená.


Moje nemoc mě přiměla zamyslet se nad její příčinou, nad tím, co v životě dělám špatně a kam vlastně směřuji. A tak se ze mě stala astroložka. Postupně mi poskytly další úhly pohledu na život a svět i grafologie a psychologie, stále mi pomáhají hledat nejen odpovědi na mé otázky, ale i klást si otázky a lépe porozumět tomu, co se ve mně děje. Daří se mi tak lépe porozumět i jiným lidem, kteří se přicházejí ptát na to, co je zajímá, co je trápí a znepokojuje.

Absolvovala jsem:

 • dvouletou astrologickou školu Sirrah
 • dvouletou školu Grafologie a psychologie
 • tříletou Pražskou psychoterapeutickou fakultu
 • třísemestrový kurz Arteterapie při Pedagogické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni
 • Psychologické znalosti považuji za nezbytné při práci s lidmi, skvěle doplňují astrologické poznatky. Nejsem jen astroložka, věnuji se i arteterapii, umožňuje mi to odhalování základního potenciálu člověka, jeho charakteristických rysů, silných i slabších stránek, hlavně se zabývám problémem, se kterým klient přijde. Ten pak často vede k odkrytí dalších problematických životních oblastí a témat. Snažím se s klientem jít k hlubším příčinám jeho problému a pomoci mu najít způsob, jak se na celou věc podívat z jiné strany a zaujmout aktivní postoj. Myslím, že problémy pro nás představují výzvy, ukazují nám, kde sami sebe svazujeme a umožňují nám změnit postoj, rozvíjet se a růst. Poskytuji klientovi jiný – objektivnější – pohled na věc, inspiraci, a vedu ho k pochopení toho, co se děje a co se od něj asi chce. Nejbližší je mi rogersovský přístup ke klientovi založený na autentičnosti, empatii a akceptaci ze strany terapeuta, což pomáhá klientovi učit se přijímat sebe sama a už tím se stát vyrovnanějším spokojenějším. Pracuji s horoskopy, také se sny a využívám i výtvarných prostředků.

  Nejraději pracuji s klienty v osobním kontaktu při konzultaci, na požádání vypracuji horoskop písemnou formou, někdy také posílám horoskop poštou nebo odpovídám po telefonu.

  Ve volném čase se věnuji dalšímu studiu astrologie, psychologie a psychoterapie, cvičení a orientálním tancům, malování, navrhování oděvů a bytových doplňků.


  Proč používat Linux
  O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakty | ©2005 www.malujsi.com