www.malujsi.cz

Horoskop České republiky pro rok 2006

K nahlédnutí do osudu naší země používám nativní horoskop České republiky, která vznikla 1. ledna 1993. Beru v úvahu také horoskop zrodu republiky z roku 1918. Oba jsou poměrně dramatické, na jedné straně ukazují závažné vnitropolitické a finanční krize, těžkou situaci a neklid lidu, zrady ze zahraničí a porušování smluv, nebezpečí komunismu, v horoskopu z r. 1993 navíc živelné katastrofy, spory mocných, proměnlivou zahraniční politiku, nespokojenost lidí s vládou… Zároveň lásku k umění, hrám a sportům, velký rozvoj kultury, pokrok, reformy, vynálezy, silnou vládu, houževnatost, odvahu a sílu lidu, a schopnost republiky překonat všechny překážky.

Všichni potřebujeme hodně odvahy, trpělivosti a moudrosti, potřebujeme se učit vážit si toho, kdo jsme, máme být na co hrdí! Pohybujme se v rámci svých možností, pracujme s tím, co máme.

Rok 2006 nebude nijak bouřlivý, konstelace jsou relativně příznivé, nelze však očekávat ani nějaké náhlé a zázračné zlepšení situace ve státě.

 • hodně budou cítit rozhodná úsporná opatření, určitá tvrdost až agresivita vlády, odpor konzervativních a reakčních kruhů, posílení vlivu politické opozice.
 • zesílení levicových tendencí, které už je vidět v horoskopu republiky, ideologie, demagogie, podvratné akce levice,
 • zvýšená aktivita vlády, která umožní provádění reforem – ve zdravotnictví, sociálních záležitostech včetně politiky zaměstnanosti, soudnictví
 • vláda bude mít podporu obyvatel, pokud bude dostatečně aktivní
 • pokrok, rozvoj a prosperita v oblasti sociální, obchodní a dopravní smlouvy,
 • pozitivní vliv technických objevů a vědeckých úspěchů, úspěchy v lékařství, rozvoj letectví, vynálezy v do­ pravě, cestování ministrů, vědecká symposia, rozvoj zaměstnanosti,
 • náhlé zvraty v kruzích vládních a vysokých činitelů, rozpory v parlamentu,
 • větší aktivita v oblasti mezinárodních vztahů, zahraničního obchodu – pomůže zvýšit příjmy a řešit některé problémy, snaha odstranit kritiku ze strany obyvatel může vést k některým populistickým krokům a zákonům
 • velmi důležitá bude v tomto roce vnitřní politika a sociální oblast, která bude vyžadovat aktivní kroky, lidé budou vyžadovat změny. To však může vést k neuváženým a zbytečným investicím do této oblasti, což může finanční situaci státu zase zhoršit, finanční výkyvy.
 • zvýšení příjmů do státního rozpočtu, zvýšení národního jmění, daňové výnosy, které umožňují vládě přijímat energičtější rozhodnutí a uskutečnit reformy, zlepšené příjmy trochu uklidní veřejné mínění, pomoc EU – dotace, reformy ve zdravotnictví a sociální oblasti zvýší u lidí důvěru ve vládu
 • nespokojenost lidí s životní úrovní, nepokoje, zvýší se ceny životních potřeb
 • větší snaha lidí získat bydlení či je zvelebit
 • důležitost výchovy dětí a soustředění se na vzdělávání
 • problémy se mohou objevit v dopravě, přílišné šetření a nespokojenost pracovníků v dopravě, dopravní nehody, spory měst a venkova,
 • sdělovací prostředky a tisk jsou zneužívány demagogy, osočují, útočí na vládu, zbytečné disputace v tis­ku mohou snížit i oblíbenost prezidenta, manipulace veřejným míněním prostřednictvím sdělovacích prostředků
 • terorizování ministrů, spory mezi nimi, výměny ministrů
 • reformy v soudnictví, vysokých školách, důraz na vzdělanost,
 • změny v armádě, větší výdaje na armádu
 • určité tlaky ze zahraničí, vážná jednání se sousedními státy, nějaké vynucené smlouvy, určité potíže v zahraniční politice
 • rozvoj umění, dobrý vliv diplomacie, zábav, ale také aféry, skandály, nedorozumění a rozpory mezi umělci, spisovateli a žurnalisty.
 • lidé mají větší sílu a odvahu za sebe bojovat, vynucují si svá práva
 • zábavy mocných znemožňují sociální politiku
 • pesimistické rozpoložení, ustaranost, psychické potíže mnoha lidí, citová vyprahlost, mohou vést k touze po zábavách, ke zvýšení zneužívání alkoholu, drog, hráčství, promiskuity a jiných únikových tendencí, vzestup duchovních zájmů v lepším i horším smyslu, to dává úkol svoji pozornost zaměřit na vnitřní citový život, smysl života bychom měli hledat ve svém srdci. Zanedbávání citového života, lpění na konvencích a předsudcích vede k tomu, že příliš propadáme materiálním hodnotám, které mají nahradit citovou nenasycenost.
 • některé problémy bude tendence jen zakrývat nějakými líbivými gesty místo jejich řešení, což postupně povede k deziluzi u lidí
 • trvá nebezpečí lokálních živelných katastrof a změn počasí, relativně více dešťů, finanční pomoc státu při těchto událostech
 • Hana Babicová


  Proč používat Linux
  O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com