www.malujsi.cz

Proč je důležité mít profesionální horoskop?

Horoskop obsahuje deset planet ve dvanácti zvířetníkových znameních a dvanácti horizontálních domech. Tím vzniká spousta neopakovatelných kombinací, které tvoří jedinečný komplex symbolizující jedinečnost osudu majitele horoskopu.

Horoskopy v časopisech vycházejí z postavení Slunce ve zvířetníkových znameních, takže všichni lidé se Sluncem v určitém znamení by podle nich měli stejný osud. Víme ze zkušeností, že tomu tak není. V nativním i partnerském horoskopu se kromě Slunce uplatňují ještě další energie, které mohou být dokonce silnější než vliv Slunce.

Profesionální zpracování horoskopu vychází z holistického přístupu v astrologii, nejprve sledujeme celkový tvar horoskopu a teprve pak podrobněji zkoumáme jednotlivé prvky nativity, vždy ve vzájemných vztazích a v kontextu celku. Zvažujeme důležitost každé části a její vliv na celek. Např. vlastnosti Raka se projevují jinak, pokud je v horoskopu přítomný silný potenciál Ryb a zcela jinak, když je zastoupen silný Beran.

Počítač hodně ulehčuje a urychluje výpočty horoskopů, ale různé počítačové interpretace horoskopu jsou jen vyjmenováním jednotlivých konstelací bez zřetele k celku horoskopu, roztříštěné a často si odporující informace, z nichž nelze nic užitečného vyčíst.

Při profesionálním výkladu horoskopu se uplatňují analytické i syntetické schopnosti, psychologické znalosti (např. tvarové a celostní psychologie zdůrazňující roli celků).

Na rozdíl od tradiční astrologie, která byla zaměřená hlavně na věštění, se dnes zabýváme spíše osobností člověka a jejím rozvojem. Symbolický jazyk astrologie slouží v profesionálním horoskopu k rozvoji vědomí člověka, k jeho lepší orientaci v nepřehledných životních situacích.

Některé věci nelze zjistit ani z profesionálního horoskopu: pohlaví, rasovou, národní a náboženskou příslušnost, rodinné a sociální prostředí, politické uspořádání společnosti, úroveň vědomí, etické a hodnotové postoje. Proto je osobní kontakt astrologa s klientem pro kvalitu a výsledek výkladu horoskopu nesmírně důležitý. Astrologie funguje na základě symbolů, které neříkají jednoznačně, co se stane. Profesionální horoskop nás nezbavuje odpovědnosti a práva na vlastní svobodné rozhodování. Některé věci lze odhadnout, ale není tak důležité, co se stane, ale proč by se to mohlo stát a co nás to má naučit. Profesionální horoskop by měl pomoci trochu vědomějšímu a aktivnějšímu životu. Rozhodovat se ovšem musí každý sám za sebe.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com