www.malujsi.cz

Partnerský horoskop - ukázka

Partnerské horoskopy

Každý z nás se během života dostává do problémů, které souvisí se vztahy k jiným lidem, protože nikdo z nás se ve skutečnosti nemůže od ostatních oddělit. Své osobní problémy přenášíme do vztahů a jsme postaveni před nutnost řešit je s partnerem. Často je to teprve vztah, který náš problém odhalí a díky němu na něm můžeme začít pracovat. Potíže pro nás tedy v sobě mají něco pozitivního a tím je možnost sebepoznání, vývoje a růstu. Potřebujeme své potíže.

Nic v tomto vesmíru nemůže existovat opravdu izolovaně. Žijeme ve světě protikladů. Existence jednoho pólu podmiňuje pól druhý. Světlo lze zažít jen v kontrastu s temnotou, radost je měřitelná bolestí, zdraví nemocí a mládí stářím. V partnerství vstupuje „já“ do vztahu s doplňujícím „ty“, příslušnost k jednomu pohlaví lze vnímat v přitažlivosti, ale i v protikladnosti k pohlaví druhému. Partner se tak stává ztělesněným symbolem toho, co nám chybí k celistvosti. Může se stát zrcadlem, ve kterém můžeme rozeznat sami sebe, může nám ukázat oblasti nám známé, ale i ty potlačené.

Pro náš život je velmi důležité, jak vnímáme, jak vidíme svět, protože tím si ho vlastně tvoříme. Svět vnímáme podle toho, jací jsme sami, setkáváme se jen s lidmi a situacemi, které jsou nám podobné, reagujeme jen na podněty, na které jsme vnitřně naladěni. I partnera si vybíráme takového, který je nám podobný; to, co na něm milujeme, jsou naše vlastnosti (které si možná neuvědomujeme) a stejně tak nám na něm vadí naše nedostatky, které jsme v sobě potlačili a nechceme si je připustit. Vše, co nás ve vnějším prostředí ruší, pouze dokazuje, že jsme se ještě nevyrovnali s podobnou vlastností v nás samotných. Z vnějšího prostředí se nám tak dostává možnost sebepoznání. Partnerské horoskopy se snaží optimalizovat výběr partnera, ale pravda je, že v partnerství se každý hodí. Každý má to, co vlastně (nevědomě) chce. Trpíme jen tím, že to nevíme a myslíme si, že potřebujeme něco jiného. Partnerské horoskopy však mohou pomoci vzájemně si porozumět, pochopit, co nás trápí a proč. Můžeme se rozhodnout, jestli se chceme zlobit na partnera, že je jiný, nebo se od něho něco naučíme. Každý máme určitá očekávání, partner však za naše představy nemůže a navíc není povinen je naplňovat. Je pravda, že se do svých partnerů zamilováváme pro vlohy, které sami nemáme rozvinuté, ale časem právě tyto vlohy svým partnerům vyčítáme.

Ukázka partnerského horoskopu

Žena narozená v roce 1962

Jak jsem psala ve vašem nativním horoskopu, vaše partnerské předpoklady jsou v mnoha ohledech komplikované a vaše vztahy to odrážejí.

Například Pluto v prvním domě s jeho strachem ze zranění a ovládání – snažíte se raději mít sama vše pod kontrolou, i za cenu, že budete muset ovládat ostatní. A na druhé straně Jupiter v 7. domě, který hledá smysl života ve vztazích a čeká, že ostatní lidé a hlavně partner se stanou zdrojem jeho štěstí (místo abyste čerpala spokojenost a naplnění ze sebe). Takže touha být samostatná versus hledání štěstí ve vztazích – velký vnitřní konflikt a stálá nespokojenost…, mimo jiné i přehnané požadavky na partnera a z toho pramenící zklamání. Dalším aspektem je přílišný idealismus ve vztahu k druhým – děláte pro ně příliš mnoho, obětujete se a doufáte, že vám to oplatí, ale to se nestane a i proto jste zklamaná. Jenže nikdo není povinen vám něco oplácet.

Nebo Saturn v 6. domě svědčící o silných zábranách ve vyjadřování citů, dokonce o tom, že často ani nevnímáte, jak se vlastně cítíte: v partnerských vztazích to hodně vadí, protože partner se ve vás nevyzná a vznikají nedorozumění, vlastně nemůže dojít ke skutečnému citovému kontaktu. Oba si udržujete odstup, a vztah není dost bezprostřední – falešné přizpůsobení se a ohleduplnost vztah zabíjí. Teprve když jste schopni sdílet spolu i to, čeho se bojíte, co vám vadí, za co se stydíte – teprve pak může být vztah citově intimní.

Venuše ve 12.domě souvisí s utajováním vztahů a nedostatečným kontaktem se svým ženstvím a erotickým založením. Potlačená Saturnem – místo abyste cítila, snažíte se získat uznání svými výkony, pracovitostí, čistotností… Nedostatek schopnosti užívat si života, pocit méněcennosti a nepřitažlivosti a proto i přecitlivělost na kritiku a odmítnutí.

5. dům v Kozorohu – věrnost ve vztazích, ale i potíže uvolnit se, obtížné získávání důvěry v partnera a ve vztah, potlačená kreativita, i sexualita. Zvýšená ctižádost a potřeba ocenění a to i ze strany partnera.

To jsem vyjmenovala problematické aspekty, na druhé straně máte mnohé krásné – péči, citlivost, jemnost, vnímavost, soucit, přátelskost… Navíc všechny problémy se dají proměnit, všechno je energie a záleží hlavně na tom, jak s ní zacházíme. Ze svých slabostí můžete vytěžit velkou vnitřní sílu, moudrost, obětavost, péči a pravdivost. Jsou to právě vztahy, co nejvíce odhaluje naše slabá místa a co umožňuje je léčit. Když se dokážete s partnerem podělit o své pocity, nesmírně to váš vztah prohloubí. Zkuste se více otevřít, nelpěte tolik na své samostatnosti a soběstačnosti, můžete být vnitřně silná a pevná a navenek se s druhými dělit a nechat si pomoci.


Váš přítel (narozený 1958) má ascendent v Raku, takže se projevuje poměrně nenápadně, zdánlivě klidně a chladně. Je to však citlivý, vnímavý, laskavý a starostlivý člověk, ale protože ho jeho citlivost ohrožuje, nedává ji moc najevo, skrývá ji pod různými maskami. Sám často ani neví, kolik emocí se v něm skrývá. Často se stáhne do své ulity, pokud má citové problémy, a dává najevo, že přímá konfrontace mu není pochuti. Velmi lne ke svým citům (i k věcem si vytváří citový vztah a těžko se s nimi loučí) ať už je to radost či bolest. Nemá cenu ho přesvědčovat logickou argumentací, může se dokonce rozzlobit.

Má velkou potřebu a rodinného zázemí, kde hledá podporu a kde se lépe prosazuje. Mezi cizími lidmi je nejistý, trochu plachý. Sám sebe nachází prostřednictvím výživy a péče, ať už je to role živitele rodiny nebo podnikatelská činnost. Ve svých partnerkách hledá ideální matku, nebo se jí sám stává. V sebeprosazení je spíše nejistý, pasivní, na nové podněty reaguje přecitlivěle a podléhá náladovosti.

Hrot 7. domu v Kozorohu ukazuje vlastnosti, které vyrovnávají vlastnosti Raka (a které hledá u partnerky) – spolehlivost a stabilitu, samostatnost, soběstačnost, schopnost zvládat své city. Je však třeba tyto vlastnosti začít rozvíjet u sebe, učit se být aktivní a rozhodnější. Nechává se unášet emocemi a dojmy, ale pokud si chce udržet partnerský vztah, musí se naučit rozlišovat, které z těchto emocí jsou přiměřené a zdravé a které je třeba přitlumit a ovládnout (ne potlačit!). S partnerským vztahem vzniká struktura, která může ztvárnit jeho chaotické pocity.


Něco podobného platí i pro vás – u partnera hledáte jemnost a citlivost, ale je třeba, abyste se naučila rozvíjet vlastní citlivost. Oba máte sklon ke vztahům typu rodič – dítě a to vede k problémům. Uvědomte si, kdy do tohoto vzorce sklouzáváte a mluvte o tom, pracujte na vytvoření skutečně rovnocenného vztahu dvou dospělých lidí.

Jeho Slunce je v konjunkci s Venuší ve Střelci – láska je důležitou oblastí jeho života, dovede za ni bojovat. Střelec mu dává nadšení a optimismus, velkou touhu po rozletu a úspěchu, snahu žít naplno, která někdy hraničí s přeháněním, impulzivitou a ukvapeností. Je idealista, štědrý, odvážný, se smyslem pro spravedlnost, dobrotu a čestnost. Má schopnosti pro vedoucí místa, velkorysost, zájem o duchovní a filosofické oblasti, velkou touhu po nezávislosti a cestování. Pro svou velkorysost a otevřenost je oblíbený, jeho plány jsou vždy vznešené a velkorysé. Střelci jsou vynikajícími učenci, filosofy, právníky, cestovateli a sportovci, podnikateli, publicisty. Klade důraz na poznání a tvorbu světonázoru. Problém je velký idealismus, příliš mnoho záměrů a nedostatek trpělivosti k jejich uskutečnění.

Pokud jde o ženu-milenku touží po čistém a nekomplikovaném svazku, který je založený na spřízněnosti zájmů, smyslnost je druhořadá, touží po exotické partnerce, po spontánní a upřímné lásce bez komplikací a tak také miluje, partnerku si může hledat také jako žáka nebo učitele, někdy nestálost v lásce, rozmary, povrchnost, smysl pro humor, nesnáší závazky a důvěrnosti. Postavení v 6. domě ukazuje touhu sloužit lidem a být užitečný, věnovat tomu životní energii i lásku.

Jupiter ve Štíru v 6.domě potvrzuje velkou důležitost práce a služby, ve které hledá smysl života, tendenci k idealismu, přehánění (i v životním stylu, výstřelky, požitkářství) a podávání velkých výkonů.

Také Merkur se Saturnem jsou v 6. domě, takže také intelekt se podílí na pracovní činnosti – zejména svobodné povolání, zároveň je zde vidět potíže s komunikací a podobně jako u vás neschopnost vyjadřovat city slovy a dokonce se v nich vyznat. Nosí v sobě dost velký zmatek, hlavně co se týče citů.

O nedostatku aktivity svědčí i Mars ve 12.domě, což ukazuje částečně vytěsněnou schopnost prosadit se, odmítání agrese a tendenci vzdávat se vlastních cílů a záměrů ve prospěch druhých. Bojuje mnohem snáz za druhé než za sebe.

Mars je v konfliktu s Jupiterem – touha obětovat svou energii a své zájmy ve prospěch něčeho většího, duchovního pokroku lidstva, je v konfliktu s hledáním smyslu života v každodenním životě, v práci. Není možné naplnit obojí, proto kolísá od jednoho ke druhému aniž by byl spokojený, je napjatý, což může mít i zdravotní následky. Navíc v disharmonický aspekt s Uranem ukazuje neklid, nestálost, chaotičnost, nesoustředěnost, se sklon ke zbrklosti a unáhlenosti.

Pluto ve 4.domě jeho horoskopu může naznačovat hluboko ukryté nevyřešené problémy z raného dětství, které se pokouší kontrolovat, zbavit se svých hlubších citů a emocí. Přesto, nebo spíš právě proto, má neustále pocit, že pod povrchem číhá cosi velice nebezpečného, co by ho mohlo vážně ohrozit. Udržet tyto nebezpečné obsahy nevědomí v šachu stojí člověka spoustu sil, ale čím víc se o to snažíme, tím více jsme jimi ve skutečnosti ovládáni. Když se člověk snaží nalézat své vlastní Já, podobá se to loupání cibule, jeden list za druhým se musí odloupnout, abychom se dostali k jádru. Pluto ve 4.domě se podobá potápěči, který se musí ponořit do hlubin svého nevědomí, aby odtud vynesl na denní světlo skryté komplexy, protože jen tak je možno je analyzovat, zpracovat a případně přetvořit.

Tyto komplexy souvisejí většinou se zážitky z dětství, nají původ v rodinném prostředí a mohou se negativně projevit až v dospělém věku. Váš přítel je nejzranitelnější právě v oblasti rodiny, tam se objevují nejzávažnější krize a obavy, které způsobují, že se pokouší ovládat a kontrolovat rodinné příslušníky. To nijak nepřispívá k uvolněné atmosféře domova, v níž platí mnohá nepsaná pravidla, co se smí a co nesmí dělat nebo říkat.

K hlubokým duševním proměnám je nucen právě traumatickými událostmi v rodině. Dokáže se po všech utrpěných otřesech znovu vzchopit a využít těchto zkušeností k lepšímu sebepoznání. Má mimořádnou schopnost regenerace, v momentech krize se v něm probouzejí síly, o kterých ani neví, že je má. Má rád přírodu, cítí se spojen prapůvodním poutem se zemí a jejím tajemstvím. Snaží se probádat toto tajemství a proto se zajímá o takové obory jako oceánografie, potápění, archeologie, psychologie, ezoterika. Někteří lidé dokáží přetvořit své vnitřní zápasy a emocionální vření do uměleckého díla. Díky sebepoznání, hluboké vnitřní sebereflexi a meditaci mohou dozrát v moudré muže a ženy, kteří jsou zdrojem inspirace a příkladem pro ostatní.

Svého otce pravděpodobně vnímal jako neobyčejně mocného až ponurého člověka, který ohrožoval ostatní členy rodiny. Mohl výrazně vnímat jeho vášně, sexualitu, frustrace a potlačovaný hněv, a zřejmě mu citově chyběl. To ovlivňuje jeho vlastní postoj k rodině a mužství. I on se může ve své rodině chovat despoticky, aniž by si to uvědomil. Jeho vnitřní síla je na něm znát, ale chce to velkou moudrost, aby jí využíval konstruktivně a ne ničivě. Ovládat druhé je možné i prostřednictvím péče nebo citové manipulace.

Jeho Pluto je navíc v disharmonickém aspektu se Sluncem, což potvrzuje z dětství pocházející pocity bezmoci a slabosti (především ve vztahu k otci), v dospělosti snahu dokázat si své schopnosti a sílu, což se projevuje jako určitý typ dominance a touhy po moci. Nedovede prohrávat, snaží se být za každou cenu nejlepší, což vede ke krajnímu přetěžování s výrazným rizikem zdravotních potíží. Ve vztazích se může projevit tendence k citovému vydírání a různým manipulacím.

Na jeho Plutu leží váš Ascendent, takže on svou vnitřní silou a autoritativností, kterou vyzařuje, vás může fascinovat a přitahovat coby silný a schopný člověk, a zároveň vás může poněkud děsit tím, že se jím budete cítit ovládána. Něco podobného může cítit i on. Oba jste velmi silní s potřebou moci a kontroly a právě proto jste přecitlivělí na jakýkoliv náznak toho, že vás chce ten druhý ovládat. Takže na jedné straně vás ten druhý fascinuje silou, kterou jste v dětství místo u sebe spatřovali u rodičů, na druhé straně vás může děsit pocit bezmoci, který se s tím v dětství pojil, aniž byste si uvědomili, že dnes už jste dospělí lidé, kteří o sobě sami rozhodují. Můžete příteli nějak připomínat události v dětství a tím spouštět jeho dětské emoce a způsoby chování, např. nějaké manipulativní chování, kterému byl sám v dětství běžně vystaven, a možná i vy. Připomínáte mu rodinu a domov a to v dobrém i v tom horším aspektu – je třeba, aby rozpoznal, co patří do dětství a s tím se vyrovnal a zaujal k tomu postoj jako k minulosti a neopakoval staré dětské způsoby reagování a hodnocení.

Vaše osobnost mu dává pocit bezpečí, jeho určitá péče a schopnost poskytnout zázemí zase podporuje váš osobní rozvoj. Zároveň jeho tendence chránit/ovládat u vás může vzbuzovat pocit tlaku a omezení.

Vaše společenské vztahy, obětavost a láska k lidem (tendence hodně dělat pro partnera) mu pomáhají budovat jeho společenské postavení, pocit váženosti. Ale jak už jsem psala, dávejte pozor, abyste se pro partnera neobětovala, myslete na své vlastní potřeby, hledejte střední cestu mezi tím, co chcete vy a co chce on. Vztah znamená, že oba přiměřeně dávají i berou.

On vás inspiruje v oblasti komunikace, myšlení, vztahů s nejbližším okolím, kde jste poněkud zmatená a často příliš obětavá, ale i nejasná, nesoustředná, roztěkaná.

Jeho Slunce a Venuše ve Střelci jsou ve vašem 4. domě, takže jeho osobnost i pojetí lásky jsou pro vás zdrojem pocitu bezpečí, jeho starostlivost, potřeba sloužit a být užitečný vás inspiruje a pomáhá vám najít část vlastní povahy (Střelec). Váš strach ze života (Pluto v 1.domě) vám však brání se mu dostatečně otevřít a může způsobovat i u přítele pocit omezení a strachu.

Váš Saturn (řád v každodenním životě) mu pomáhá stabilizovat se a více si důvěřovat, dotahovat věci do konce. Pokud se odvážíte vhodným způsobem s ním sdílet své pocity, může to pro něj znamenat, že i on se odváží být „pouze“ člověkem, mít své slabosti a nejistoty a tím navázat lepší kontakt s realitou. To stabilizuje celý vztah a dává naději, že vydrží.

Vzhledem k silným plutonským vazbám mezi vámi je nezbytné, abyste otevřeně mluvili o tom, jak na vás působí chování toho druhého, jinak nemůžete rozpoznat strach a manipulace své ani ze strany toho druhého. Budete pouze něco odhadovat a většinou budou vaše odhady špatné. Nedorozumění tím vznikající by vás od sebe vzdalovaly. Není jiný způsob jak se naučit vzájemně se sebou zacházet, než to zkoušet a hledat nejlepší cestu. Nejlepší ovšem neznamená nejsnadnější ani nejkrásnější ani bezproblémovou. Je nezbyté kousnout do kyselého a většinou dokonce zhnilého ovoce.

Mějte na paměti, že váš přítel vnitřně stále pochybuje o své síle a jakákoliv kritika se ho velmi bolestivě dotýká (podobně přecitlivělá jste i vy) – jednejte s ním ohleduplně, ale upřímně, je to silný člověk, který se s tím dokáže vyrovnat, když bude cítit, že ho milujete i s jeho slabšími stránkami. A bude postupně schopen téhož. Neomlouvejte před ním své domnělé nedostatky, jen ho o nich informujte, nemáte se za co stydět. Každý jste svobodný člověk a máte právo na své slabosti a handicapy.

Vzhledem k vašim velkým nárokům na partnera byste v Ladislavovi mohla vyvolávat dojem, že jste stále nespokojená a že se vám ničím nezavděčí, což by ho vzhledem k jeho pochybnostem o sobě zraňovalo. I o tom mluvte, hodně obětujete pro druhé a kromě jiného je důvodem také snaha připadat si užitečná, hodnotná, zasloužit si obdiv a lásku druhých, předpokládáte, že když budete hodně dávat, tak také hodně dostanete, často dáváte, abyste něco dostala. Jenže abyste něco dostala, musíte si o to říct a dát druhému možnost odmítnout.

Mluvte spolu o tom, co od vztahu očekáváte, podělte se i o zklamání. Nemusí to být důsledek selhání partnera.

Váš přítel pochybuje o svém intelektu, projevuje se to jako určitá nepružnost v myšlení a sebekontrola v komunikaci (z obavy, že řekne něco špatného nebo hloupého), a to blokuje vaše city – vnímáte jeho pevné zásady a ty na vás působí jako blok, když něco cítíte, tak to potlačíte a nemluvíte o tom, vaše city v něm někdy mohou vyvolávat strach či nejistotu a proto se vám v jejich projevu snaží zabránit, takže to, že s vámi nesouhlasí nebo se mu něco nelíbí zdaleka neznamená, že jste nějak špatná nebo divná. Spíš to znamená, že on se v této oblasti necítí jistý. Ani on nedovede uvolněně komunikovat o tom, jak se cítí – chce to trpělivost a lásku od obou – dát si vzájemně čas na to, aby se vytvořila důvěra, že se vám ten druhý nevysměje ať řeknete cokoliv.

Při srovnání horoskopů vidíme také velmi důležitou a silnou vazbu jeho Luny s vaším Sluncem v Raku, která ukazuje, že jste si kvalitami Raka podobní, je to jakýsi podvědomý hluboký soulad, spřízněnost mezi vámi. Je to hluboký základ vašeho vztahu, (v minulých inkarnacích jste mohli být manželé). Vzájemně se podporujete a můžete své pocity sdílet, dokonce beze slov. To je asi to, co cítíte jako tak silné - tato vazba sama o sobě je dost silná na udržení vztahu, což však neznamená, že jej nelze rozbít či promarnit.

Navíc vaše Luna v konjunkci s jeho Ascendentem – svou pečující, citlivou a mateřskou povahou mu dáváte to, po čem touží a posilujete tím jeho osobnost a schopnost ocenit své city. Není však dobré mu dělat matku.

Jeho originální myšlení a vyjadřování vás inspiruje a zajímá, mezi vámi to hodně jiskří – on vám pomáhá objevovat svou krásu, ženskost, erotické založení, radost ze života, potěšení sexualitu. Toto jiskření vás k sobě mimo jiné přitáhlo, ale bude záležet jen na vás dvou, jestli a jak dlouho vztah vydrží.

Váš Mars v konjunkci s jeho Marsem (v Býku ve 12. domě) ukazuje, že on představuje to, co od muže-milence očekáváte a to vás opět hodně spojuje – potřebujete muže stabilního, s velkou fyzickou a sexuální energií který si dokáže užívat života, smyslného, vytrvalého, odolného.

Sama tento typ energie ztělesňujete – hlavně v souvislosti s kariérou – na druhé lidi působíte svou solidností, vytrvalostí, odolností a nepoddajností. Činnost se rozbíhá pomalu, ale pak je těžké ji zastavit. Když něco začnete, odmítáte se vrátit zpět. Často však svou energii tlumíte z obavy, co na to veřejnost, nahromaděné napětí a frustrace vede k výbuchům, prudké návaly zlosti, svéhlavost, tvrdošíjnost. Pokoušíte se prosadit prostřednictvím majetku, u muže vám imponuje jednak jeho společenská prestiž, jednat materiální zajištěnost a to, že vám hodně koupí a dokáže zajistit rodinu. K ženám se však chová poněkud vlastnicky, patří k tomu žárlivost, i to vás však docela přitahuje – muž, který dovede ženu ovládnout.

Ženy často odmítají projevovat svou energičnost, odvahu a agresivitu, a o to více je přitahují tyto vlastnosti u partnera, na kterém se pak stávají závislé, a časem jim zase vadí, že je partner ovládá. Čím více budete využívat vlastní sílu a průbojnost, tím menší problémy budou ve vztazích.

Jeho Mars v Býku svědčí o tom, že má stejný druh fyzické energie jako vy, což vás spojuje (i eroticky přitahuje), ale zároveň on k té své energii nemá dostatečný přístup, málo jí využívá, vyhýbá se konfliktům i sebeprosazení, aktivitě, takže v konečném důsledku je méně energický a společensky dravý než byste chtěla. Jste to naopak vy, kdo může jeho energii pomoci, aby se více a efektivněji uplatnila v jeho životě. Spolu prostě máte více síly, odvahy a aktivity ke zvládání života.

Jste si podobní i v tom: vaše erotické založení (Venuše) je málo přístupné vědomí, on má zase horší přístup ke svému erotickému založení (Mars) – oba máte narušený přístup k vlastní sexualitě a vzájemně si proto můžete pomoci to objevit a prožít. Zároveň to znamená, že si ve svých rolích ženy (vy) a muže (on) nejste jistí, neradujete se z nich dostatečně, nedovedete si je užívat ani se s nimi pochlubit, což negativně působí na vztah. Snažte se opravdu ztělesňovat ten typ energie, který je vám vlastní (on Mars v Býku, vy Venuši ve Lvu). Ve vzájemném vztahu se vám to může dobře podařit.

Jeho starostlivé a citlivé založení vám může pomoci realizovat své sny a naděje a plány a navíc se vám může stát i dobrým přítelem, nejen partnerem (mimochodem – v devátém domě cest do ciziny máte Berana, který odpovídá Anglii, vládce domu je v 10.domě – společenské postavení a kariéra v souvislosti s cizinou, cestami či vyšším vzděláním).

Váš strach z vyjadřování citů (Saturn v 6.domě) blokuje u partnera schopnost komunikovat s partnerkou jako rovný s rovným – otevřít se jí. Může se cítit omezován, poučován, totéž v souvislosti s duchovními záležitostmi, životní filosofií a světovým názorem. Snažte se mu dát svobodu pro jeho názory.

On reaguje převážně citově, vy naopak pod vlivem rozumu, což přináší některé komplikace – on se vám může jevit nelogicky a přecitlivěle, vy jemu zase jako chladnější neschopná projevit city. Zároveň se však od sebe můžete učit – on získat větší nadhled nad emocemi a být objektivnější, vy zase více se otevřít světu citů a přestat se jich bát a vyhýbat se jim.

Celkově jsou vaše horoskopy hodně propojené, inspirujete se vzájemně téměř ve všech oblastech, hlavně v citové a to je důležité a dává vám to dobré předpoklady do budoucna.

Kompozitní horoskop

Oba se ve vztahu musíte rozhodnout, zda chcete naslouchat citům nebo jeden druhého ovládat. Příliš mnoho egoistických přání a nároků vám stojí v cestě. Mocenské tendence si neuvědomujete, oba máte velké nároky na teplo a pozornost a snažíte se pro druhého hodně udělat. Jenže motivy tohoto chování nejsou jen krásné, často zde hraje roli egoismus, jeden dělá pro vztah víc než druhý, ale nakonec se oba cítíte využití a čekáte řešení od druhého.

Váš vztah vyžaduje velkou pozornost, jen velmi pomalé, dobře promyšlené kroky mohou časem zmenšit nedůvěru mezi vámi. Oba vyčkáváte, co ten druhý. Oba jste se v dětství „spálili" a přistupujete k sobě jen velmi opatrně. Potřebujete se učit vážit jeden druhého, dát mu prostor a uvést do souladu dávání a braní. Největší překážkou je, že každý se drží toho svého, dokud ten druhý neprojeví o vztah zájem, sblížení tak trvá dlouho. Přesto je stále důležité ponechat si určitou osobní svobodu, učit se jít vlastní cestou nikoli proti partnerovi, ale sám za sebe. To, co na začátku vypadá jako sobectví, je nezbytný krok.

To, že namáhavý každodenní život často člověku připadá příliš šedivý a prázdný, lze celkem pochopit. Od obou se požaduje cesta malých, rozumných kroků, není to snadno dosažitelný cíl, nelze jen tak „proplouvat".

Můžete si navzájem nahradit kousek dět­ství. Máte pro sebe hluboké pochopení a často beze slov rozumíte tomu, co se odehrává v partnerově duši. Umíte vytvořit atmosféru bezpečí, domov, do nějž se lze stáh­nout. Oba si do vztahu přinášíte rány z dětství - v naději, že si je tam můžete vyléčit. Až do určitého bodu je to oprávněné. Partner může být mimo jiné matkou nebo otcem. Může také pomá­hat a tišit bolest. Problém bývá bohužel často v tom, že se přehlíží slovíčko také. Úkolem vztahu je dát k dispozici prostor, v němž může duše najít útěchu a bezpečí. Posláním vztahu však není přivolat zpět dětství a vytvářet vztah rodiče a dítěte. To by vám bránilo v růstu. Je snazší podívat se na vlastní rány v pří­tomnosti chápavého partnera. Je uklidňující mít vedle sebe prů­vodce, když tyto rány opět začínají bolet. Je to on, kdo smí osušit slzy, ale nesmí jim bránit. Všechny emoce mají dostat prostor, návrat do minulosti je smysluplný jen tehdy, když z ní člověk vynese něco, co bylo zapomenuto, ale nezůstat vězet ve starých požadavcích. Vztah tak dostává novou šanci.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com