www.malujsi.cz

Co je to vlastně horoskop? Jak a proč funguje?

Astrologie mě na první pohled zaujala pro svou hloubku a všestrannou výpověď o člověku. Považuji ji za nenahraditelný diagnostický nástroj u mnoha potíží v našem životě, a hlavně za možnost sebepoznání a inspirace na životní cestě. Čím déle se astrologii věnuji, tím více si jí vážím.

Astrologie se zabývá pohybem planet a jejich vzájemnými vztahy, sleduje souvislosti mezi tím, co se děje na obloze a tím, co se děje na Zemi a v našem životě.

Každá planeta symbolizuje určitý druh energie. Horoskop zrození, neboli nativita či radix, je obraz oblohy - postavení planet - v okamžiku, kdy se narodil nějaký člověk nebo vznikla nějaká myšlenka nebo věc. Horoskop je výklad postavení planet ve dvanácti znameních zvířetníku a ve dvanácti horizontálních domech, které představují jednotlivé oblasti našeho života. K orientačnímu zmapování osobnosti používá astrologie živlů Vody, Země, Vzduchu a Ohně.

Nativita je obrazem našeho skutečného „Já“, jsou v ní naznačeny naše možnosti a nejlepší cesta, jak je rozvíjet, jak hledat své místo ve světě. Svého skutečného Já si však většinou nejsme vědomi, protože nás velmi silně ovlivňuje rodina, společnost, kultura, morálka. Tento vliv je nejsilnější v dětství, ale částečně trvá i v dospělosti. Jestliže chceme rozvíjet své skutečné možnosti, musíme se odpoutat od hodnot a měřítek okolí a stát se skutečnou individualitou, najít odvahu zpochybnit konvenční názory, vytvářet si své vlastní a podle nich žít. Astrologie nám může pomoci hledat sebe sama - být tím, kým jsme byli už když jsme se narodili.

Rádi bychom získali nějaký návod na šťastný a bezstarostný život, návod, který by obsahoval přesné rady co, kdy a jak máme udělat. To však od horoskopu nemůžeme čekat. Člověk je na světě proto, aby rostl, a rozvíjel se. Horoskop může být ukazatelem cesty, orientací, ve které životní oblasti bychom se měli ovládat a snažit se o opačné chování než nás planety nutí, kde naopak potřebujeme povzbudit, jaké máme nadání, k čemu se hodíme a od čeho máme raději odejít. Růst není možný bez překážek, jenom jejich překonáváním můžeme zrát. Pro vývoj naší duše potřebujeme mít vždy možnost svobodné volby, rozhodováním sílíme a moudříme.

Z horoskopu se můžeme dozvědět, jak působíme na své okolí, jak se projevujeme a jak se pouštíme do nových věcí, jak si vážíme sami sebe a náš vztah k majetku, jak myslíme a vyjadřujeme se, jak se učíme a komunikujeme s lidmi. Také jak vnímáme svět, naši tvořivost, jaké se pro nás hodí povolání, záliby, vztah k rodičům, přátelům, jak přistupujeme ke svým každodenním povinnostem, zdravotní a fyzické předpoklady, jak se stavíme ke vztahům, hlubokým změnám, ukazuje světový názor, společenské postavení, přátelské vztahy a životní cíle, duchovní předpoklady a životní zkoušky.

Horoskop je plán našeho vnitřního kosmu, běhu celé­ho našeho života. Symbolizuje úkoly, které dostáváme, aby­chom duševně rostli, ukazuje mož­nosti našeho rozvoje. Horoskop nám pomáhá odhalit naše jedinečné schopnosti i slabosti, citové, intelektuální a duchovní potřeby. Pomáhá nám důvěřovat svému vnitřnímu potenciálu a učit se žít v souladu se sebou samým i s ostatními. Tím se nám otevírají naše optimální možnosti.

Astrologie také ukazuje, která témata naší nativity jsou v určitém okamžiku důležitá, co se od nás vyžaduje, která oblast vyžaduje přehodnocení našeho přístupu a tak pomáhá důvěřovat změnám v životě a učit se jim naslouchat, přistupovat k životu jako k procesu růstu a respektovat cykly, kterými procházíme.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com