www.malujsi.cz

Nativní horoskop

V nativním horoskopu podrobně zkoumám a vysvětluji osobní potenciál, základní osobnostní rysy, temperament, zaměření, dominantní znaky, zájmy, silné stránky a oblasti potíží.

Vystupování a sebeprosazení; sebehodnocení – hodnoty a finanční poměry; okolí – intelekt, komunikace, sourozenci, příbuzní; cítění - přístup ke světu, rodina, domov, zvyky; kreativita – koníčky, seberealizace, milostné vztahy, děti; vyjadřování citů – zdraví, služba a práce; vztahové předpoklady – manželství, partnerství; transformace, smrt, sexualita; moudrost - životní filosofie, cestování; kariéra – dobrá pověst, sláva; přátelství, naděje a přání, osobní svoboda; fantazie, nevědomí, duchovní dluhy, životní zkoušky.

Výhled zhruba na rok dopředu – hlavní témata, která bude nutno řešit a zabývat se jimi.

Je možné se zaměřit přednostně na jednu oblast (zdraví, práce, partnerství, peníze…), nicméně horoskop je komplexní záležitost, kde všechno souvisí se vším.

Cena písemného horoskopu je 2000,- + poštovné

Ukázka nativního horoskopu
Objednat nativní horoskop


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com